Η ΧΑΛΚΟΡ είναι μια μεγάλη και σύγχρονη βιομηχανία με περισσότερα από εξήντα χρόνια εμπειρία στην επεξεργασία μετάλλων. Κατέχει σημαντική θέση τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια αγορά και διαθέτει πέντε εργοστάσια πρωτοπόρα σε τεχνολογία, τέσσερα στην Ελλάδα και ένα στη Βουλγαρία.

Η εταιρία σταθερά προσανατολισμένη στην επίτευξη υψηλής ποιότητας προϊόντων, εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000, χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία και απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό.

Με συνεχείς, μεγάλες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη τεχνογνωσίας, δημιουργεί νέα, καινοτόμα προϊόντα υλοποιώντας το στόχο για διαρκή πρωτοπορία.

Παράλληλα, η ΧΑΛΚΟΡ εφαρμόζει στην παραγωγική της διαδικασία Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001 συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες αντιλήψεις για αειφόρο ανάπτυξη και σεβασμό στο περιβάλλον.

Η εταιρία επιδιώκοντας τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της, σε όλες τις συνεργασίες της, δίνει ιδιαίτερο βάρος στη συνέπεια, την ταχύτητα ανταπόκρισης στη ζήτηση, αλλά και στην πληρότητα των υπηρεσιών υποστήριξης των προϊόντων της που διατίθενται σε περισσότερες από πενήντα χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η ΧΑΛΚΟΡ, συνδυάζοντας το μέγεθος, τη δύναμη, την υποδομή αλλά και το όραμα αξιοποιεί το χαλκό με γνώμονα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.